tim_centra_clip_image002Rukovodilac Centra

Prof. dr Jelena Milovanović, redovni profesor, ostvarila je značajne rezultate u oblasti ruralnog razvoja na području Republike Srbije, radeći kao ekspert na više međunarodnih projekata (Nacionalni tim UN, FAO, IUCN, TEMPUS, COST), koji pokrivaju tematiku unapređenja kvaliteta života u ruralnim oblastima.

Značajno iskustvo poseduje i na polju upravljanja projektnim ciklusom, kao fasilitator brojnih obuka i treninga u ovoj oblasti i kao profesor na predmetu Upravljanje projektom zaštite životne sredine na Fakultetu Futura.

tim_centra_clip_image002Programski ekspert

Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević je angažovana na nizu razvojnih projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Stručnim i razvojnim poslovima, kao i istraživanjima u oblasti očuvanja agrodiverziteta, razvoja poljoprivrede i sela, izgradnje kapaciteta lokalnih zajednica, razvoja ruralnog turizma bavi se od srednjoškolskih dana, neprekidno do danas.

Saradnik je na više međunarodnih i razvojnih projekata i konsultantskih organizacija evropskih zemalja aktivnih na prostoru Balkana. Kao konsultant u statusu međunarodnog eksperta za ruralni razvoj radila je u Albaniji, Bugarskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.

tim_centra_clip_image002_0000Projektni saradnik

Prof. dr Mirjana Bartula je angažovana na više međunarodnih projekata iz oblasti primene evropskog zakonodavstva, koje se tiče zaštite prirode i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima.

Više od 10 godina je saradnik Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“. Duži niz godina uspešno izrađuje predloge projekata za međunarodne i nacionalne donatore.

Arhive