• Uspostavljanje specijalizovanih programa neformalne edukacije u oblasti održivog ruralnog razvoja i permanentna edukacija svih njegovih aktera;
  • Razvoj curricula i uspostavljanje specijalizovanih kurseva iz oblasti održivog ruralnog razvoja na višim nivoima formalnog obrazovanja (master i doktorske studije);
  • Istraživačko-razvojna i tehnička podrška svim akterima ruralnog razvoja od lokalnog do nacionalnog nivoa i podstrek uspostavljanju partnerstava između njih sa ciljem održivog ruralnog razvoja;
  • Uspostavljanje aktivne saradnje i umrežavanja na svim nivoima – lokalnom, nacionalnom i međunarodnom, u cilju pružanja efikasnije podrške ruralnom razvoju.
Arhive