Bilateral Slovačka Srbija

Projekat bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production), uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, uspešno je realizovan.

Ključni rezultat dvogodišnjeg projekta bilateralne saradnje jeste međunarodna monografija pod nazivom “Agro-energy for Sustainable Agriculture and Rural Development”, koja objedinjuje rezultate projekta tehnološkog razvoja TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva“ i projekta bilateralne saradnje. Monografija je rezultat timskog rada istraživača iz Slovačke i Srbije.

Agro-energy for Sustainable Agriculture and Rural Development 

Četvrti i završni sastanak projektnih timova u okviru projekta bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je 7. septembra 2016. godine u Nitri, uz učešće i predstavljanje zajedničkih radova bilateralnog projektnog tima na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Agro-energy for Sustainable Agriculture and Rural Development“. Predstavnici istraživačkog tima Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura bili su Prof. dr Jelena Milovanović, rukovodilac projekta, Prof. dr Gordana Dražić, Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević, Doc. dr Mirjana Bartula, MSc Uroš Radojević i MSc Miloš Ninković.

Continue reading

DSC00946Treći sastanak projektnih timova u okviru projekta bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je 15. marta 2016. godine u Beogradu. Sastanku je prisustvovao šestočlani tim Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri: Prof. dr Eleonora Marišova, Prof. dr Zuzana Ilkova, Prof. dr Peter Fandel, Dr Martin Prčik, Dr Kristina Mandalova i Dr Marcela Chrenekova, kao i predstavnici istraživačkog tima Fakulteta Futura: Prof. dr Jelena Milovanović, Prof. dr Gordana Dražić, Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević i MSc Uroš Radojević. Continue reading

S1Drugi sastanak projektnih timova u okviru projekta bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass S2production) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je 10. septembra 2015. godine u Nitri, uz učešće i predstavljanje zajedničkih radova bilateralnog projektnog tima na Međunarodnoj konferenciji „Fast growing trees and plants growing for energy purposes“. Continue reading

SLOVAKPrvi sastanak projektnih timova u okviru projekta bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je 19. maja 2015. godine u Beogradu. Sastanku je prisustvovao tročlani tim Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri: Prof. dr Zuzana Jurekova, Dr Martin Hauptvogl i Dr Martin Mariš, kao i svi predstavnici šestočlanog istraživačkog tima Fakulteta Futura. Continue reading