Novosti

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Prof. dr Jelena Milovanović, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvuje na Završnoj konferenciji i sastanku Upravnog odbora (MC) i radnih grupa (WG) COST Akcije FP1305 pod nazivom “BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests”. Konferencija pod nazivom “Soil Biodiversity and European Woody Agroecosystems” se održava od 14. do 16. marta 2018. godine u Granadi.

Continue reading

Prof. dr Jelena Milovanović je prisustvovala drugom sastanku Upravnog odbora COST akcije i konferenciji, koja je održana 6-9.02.2018. godine u gradu Rennes u Francuskoj. Osnovni cilj sastanka bilo je planiranje aktivnosti Akcije za narednu implementacionu godinu, a sama Akcija će trajati do 2021. godine.

Continue reading

Centar za održivi ruralni razvoj Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura učestvuje kao partnerska organizacija u novoj COST Akciji CA16208 pod nazivom “Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems”, koja će se baviti problemima upravljanja vlažnim staništima u Evropi u narednih pet godina. Prof. dr Jelena Milovanović, član upravnog odbora, je prisustvovala prvom sastanku Upravnog odbora COST akcije, koji je održan 9.11.2017. godine u Briselu. Osnovni cilj sastanka bilo je uspostavljanje upravljačkih i radnih struktura Akcije, koja će trajati od 2017. do 2021. godine.

Continue reading

Prof. dr Jelena Milovanović, koordinator centra za održivi ruralni razvoj  Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvala je na Sedmoj konferenciji i sastanku Upravnog odbora (MC) i radnih grupa (WG) COST Akcije FP1305 pod nazivom “BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests”. Konferencija je održana od 26. do 30. juna 2017. godine na Univerzitetu Tartu u Estoniji.

Continue reading

Projekat bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production), uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, uspešno je realizovan.

Ključni rezultat dvogodišnjeg projekta bilateralne saradnje jeste međunarodna monografija pod nazivom “Agro-energy for Sustainable Agriculture and Rural Development”, koja objedinjuje rezultate projekta tehnološkog razvoja TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva“ i projekta bilateralne saradnje. Monografija je rezultat timskog rada istraživača iz Slovačke i Srbije.

Agro-energy for Sustainable Agriculture and Rural Development 

U sredu, 19.10.2016. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, održao je prvi interaktivni modul u okviru druge godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” za studente Fakulteta Futura.

Continue reading

Četvrti i završni sastanak projektnih timova u okviru projekta bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je 7. septembra 2016. godine u Nitri, uz učešće i predstavljanje zajedničkih radova bilateralnog projektnog tima na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Agro-energy for Sustainable Agriculture and Rural Development“. Predstavnici istraživačkog tima Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura bili su Prof. dr Jelena Milovanović, rukovodilac projekta, Prof. dr Gordana Dražić, Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević, Doc. dr Mirjana Bartula, MSc Uroš Radojević i MSc Miloš Ninković.

Continue reading