O nama

 • Uspostavljanje specijalizovanih programa neformalne edukacije u oblasti održivog ruralnog razvoja i permanentna edukacija svih njegovih aktera;
 • Razvoj curricula i uspostavljanje specijalizovanih kurseva iz oblasti održivog ruralnog razvoja na višim nivoima formalnog obrazovanja (master i doktorske studije);
 • Istraživačko-razvojna i tehnička podrška svim akterima ruralnog razvoja od lokalnog do nacionalnog nivoa i podstrek uspostavljanju partnerstava između njih sa ciljem održivog ruralnog razvoja;
 • Uspostavljanje aktivne saradnje i umrežavanja na svim nivoima – lokalnom, nacionalnom i međunarodnom, u cilju pružanja efikasnije podrške ruralnom razvoju.
 • Podrška održivom ruralnom razvoju i razvoj kapaciteta za održivo upravljanje ruralnim oblastima;
 • Istraživačko-razvojni rad u oblasti očuvanja ruralnih područja, strateškog planiranja i upravljanja ruralnim razvojem i integralnog očuvanja biodiverziteta;
 • Održivi regionalni razvoj, prekogranična i regionalna saradnja u oblasti ruralnog i regionalnog razvoja;
 • Podrška izgradnji kapaciteta za evropske integracije u oblasti ruralnog razvoja.

Posebne oblasti u kojima će Centar biti aktivan :

 • Razvoj agroekoloških politika, programa i mera podrške održivom ruralnom razvoju;
 • Očuvanje i održivo upravljanje poljoprivrednim područjima visoke prirodne vrednosti (HNVF);
 • Očuvanje i održivo upravljanje agro i šumskim diverzitetom;
 • Očuvanje i unapređenje agro i šumskih genetičkih resursa;
 • Razvoj ruralnog, agro i alternativnog turizma u Srbiji uopšte, a posebno u zaštićenim područjima;
 • Multifunkcionalna poljoprivreda u funkciji održivog ruralnog razvoja;
 • Razvoj i širenje organske i drugih vidova ekološki pogodne proizvodnje;
 • Razvoj i primena dobrih poljoprivrednih praksi;
 • Autohtoni i tipični zanatski proizvodi i tradicionalno kulinarstvo, proizvodi sa geografskim poreklom i slično, u službi dodavanja vrednosti na ekstenzivne poljoprivredne proizvodne sisteme sa značajem ekoloških servisa;
 • Podrška uspostavljanju Lokalnih akcionih grupa (LAGova) na području Srbije;
 • Unapređenje kapaciteta zainteresovanih strana za izradu projektnih predloga i biznis planova.

tim_centra_clip_image002Rukovodilac Centra

Prof. dr Jelena Milovanović, redovni profesor, ostvarila je značajne rezultate u oblasti ruralnog razvoja na području Republike Srbije, radeći kao ekspert na više međunarodnih projekata (Nacionalni tim UN, FAO, IUCN, TEMPUS, COST), koji pokrivaju tematiku unapređenja kvaliteta života u ruralnim oblastima.

Značajno iskustvo poseduje i na polju upravljanja projektnim ciklusom, kao fasilitator brojnih obuka i treninga u ovoj oblasti i kao profesor na predmetu Upravljanje projektom zaštite životne sredine na Fakultetu Futura.

tim_centra_clip_image002Programski ekspert

Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević je angažovana na nizu razvojnih projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Stručnim i razvojnim poslovima, kao i istraživanjima u oblasti očuvanja agrodiverziteta, razvoja poljoprivrede i sela, izgradnje kapaciteta lokalnih zajednica, razvoja ruralnog turizma bavi se od srednjoškolskih dana, neprekidno do danas.

Saradnik je na više međunarodnih i razvojnih projekata i konsultantskih organizacija evropskih zemalja aktivnih na prostoru Balkana. Kao konsultant u statusu međunarodnog eksperta za ruralni razvoj radila je u Albaniji, Bugarskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.

tim_centra_clip_image002_0000Projektni saradnik

Prof. dr Mirjana Bartula je angažovana na više međunarodnih projekata iz oblasti primene evropskog zakonodavstva, koje se tiče zaštite prirode i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima.

Više od 10 godina je saradnik Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“. Duži niz godina uspešno izrađuje predloge projekata za međunarodne i nacionalne donatore.