Stručna praksa

Centar za održivi ruralni razvoj pruža mogućnost praktičnog rada studentima Fakulteta Futura, kao i studentima i zaposlenima u partnerskim institucijama. Praktični rad podrazumeva aktivno uključivanje u implementaciju projekata Centra, kao i izradu zajedničkih aplikacija za nove projekte.

t1Jelena Madžarac, student master studija na programu Ruralni razvoj i upravljanje prirodnim resursima na Švedskom univerzitetu za poljoprivredu u Upsali, obavila je dvomesečnu praksu u Centru za održivi ruralni razvoj Fakulteta Futura, tokom jula i avgusta meseca 2009. godine.

Jelena je aktivno učestvovala u unapređenju programa rada Centra, u kreiranju strukture kursa za ruralni razvoj namenjenog civilnom i javnom sektoru, kao i u tada aktuelnim radionicama na temu ruralnog razvoja.

t11Tokom dvomesečne prakse Jelena je bila aktivni učesnik radionice o ruralnom razvoju u opštini Ljig i treninga o strateškom planiranju i upravljanju projektima u ruralnom razvoju u Kolašinu, Crna Gora.

Pomenute aktivnosti su realizovane u okviru projekta FAO TCP/RER/3101 “Support to capacity building for agriculture and rural development policy analysis and formulation to support EU-integration of the South-Eastern European countries”, u kome je tim Centra aktivno učestvovao.