Osnovni cilj ove COST akcije (COST – European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) jeste procena postojećih i sticanje novih znanja o bezbednosti razvoja i primene genetički modifikovanog drveća (GMT), upoznavanje sa postojećim protokolima o korišćenju ovih organizama i unapređenje istih, kroz uporedna iskustva evropskih zemalja kao temelja za uspostavljanje EU politike za procenu uticaja na životnu sredinu i razvoj smernica za korišćenje. Projekat je četvorogodišnji i završava se 2014. godine.

Fakultet Futura, koji predstavlja Doc. dr Jelena Milovanović, učestvuje u radu treće radne grupe (WG3), koja se bavi socio-ekonomskim aspektima korišćenja GMTs i stavovima javnog mnjenja o opravdanosti proizvodnje ovih organizama i njihove pojave u životnoj sredini. Pored Srbije, kao jedine zemlje van Evropske unije koja učestvuje u radu ove grupe, prisutne su i Grčka, Estonija, Rumunija, Bugarska, Slovenija i Italija. Osnovni zadatak grupe je izrada smernica za sprovođenje cost-benefit analize za proizvodnju GMTs i predlog akcija za podizanje svesti javnosti o značaju ovih organizama.

Arhive