U sredu, 19.10.2016. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, održao je prvi interaktivni modul u okviru druge godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” za studente Fakulteta Futura.

Tokom druge godine planirano je ukupno 6 modula koji pokrivaju sledeće teme: zakonski okviri i participativni pristup u upravljanju prirodnim resursima, i iskustva Višegrad zemlja iz pred-pristupnog perioda u Evrointegracije; najznačajnije konvencije u oblasti zaštite životne sredine, bio energija i mogućnostima za njeno korišćenje, prakse i politike upravljanja zemljištem i vodnim resursima, kao i uticajima na njihovu degradaciju, naročito u Poljskoj i zemljama VIŠEGRAD regiona, zakonski okviri u zemljama Evropske unije o slobodnom pristupu informacijama, informacijama od javnog značaja, proceduri dobijanja informacija iprimerima dobre prakse iz VIŠEGRAD zemalja, ulozi i značaju  GIS-a u zaštiti životne sredine i poljoprivrednoj praksi, i značaj razvijanja ekonomsko-ekološkog načina razmišljanja, kao i ekonomskih vrednosti ekološki značajnih lokaliteta. Završni modul predstavlja studijsko putovanje za studente u zemlje Višegrad regiona.

Novosti sa projekta možete pratiti na stranici http://corr.rs/visegrad2/sr/category/novosti/

Arhive