• Podrška održivom ruralnom razvoju i razvoj kapaciteta za održivo upravljanje ruralnim oblastima;
  • Istraživačko-razvojni rad u oblasti očuvanja ruralnih područja, strateškog planiranja i upravljanja ruralnim razvojem i integralnog očuvanja biodiverziteta;
  • Održivi regionalni razvoj, prekogranična i regionalna saradnja u oblasti ruralnog i regionalnog razvoja;
  • Podrška izgradnji kapaciteta za evropske integracije u oblasti ruralnog razvoja.
Arhive