• PARTICIPACIJA ZA UČEŠĆE NA KURSU IZNOSI 800 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI
  • FAKULTET PRUŽA MOGUĆNOST ODLOŽENOG PLAĆANJA U VIŠE RATA
Arhive