Mr Miroslava Marković, istraživač-saradnik Instituta za šumarstvo u Beogradu, odbranila je 9.12.2010. godine doktorsku disertaciju pod nazivom “Monitoring pepelnice hrasta (Microsphaera alphitoides Griff et Maubl) u Srbiji i njeno suzbijanje alternativnim merama zaštite“, pred Komisijom u sastavu: dr Jelena Milovanović, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, dr Gordana Dražić, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, dr Dubravka Jovičić, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, dr Snežana Rajković, naučni savetnik Instituta za šumarstvo i dr Ljubinko Rakonjac, viši naučni saradnik Instituta za šumarstvo.

Aktuelnost izabranog problema i značaj sprovedenih istraživanja u okviru doktorske disertacije potvrđen je i publikovanjem rezultata istraživanja u referentnom časopisu sa SCI liste. Predmet istraživanja su vrste hrastova i njihove populacije, koje imaju izuzetan ekonomski značaj u šumarstvu Srbije.
Stavljajući akcenat na visok stepen ugroženosti ovih populacija od pojave pepelnice, Miroslava je sagledala neophodnost multidisciplinarnog pristupa ovom problemu u cilju kreiranja strategije očuvanja i unapređenja ovog resursa u Srbiji.

Arhive