ZAINTERESOVANI ZA POHAĐANJE TROMESEČNOG KURSA ZA ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ MOGU SE PRIJAVITI CENTRU ZA ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ NA ADRESU:

FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU – FUTURA
CENTAR ZA ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ
Požeška 83 a, Beograd
Tel/Fax: +381 11 354 14 39

Email: jelena.milovanovic@futura.edu.rs

IMPLEMENTACIJA KURSA ĆE ZAPOČETI KADA SE PRIJAVI NAJMANJE 30 KANDIDATA.
SVI PRIJAVLJENI ĆE BITI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTIMA ZAPOČINJANJA KURSA I DATUM POČETKA ĆE BITI DOGOVORNO USTANOVLJEN.

Arhive