Finska 2011 1000Trodnevna poseta organizovana je za članove tima WBREN projekta radi upoznavanja funkcionisanja sistema obrazovanja i savetodavstva u oblasti ruralnog razvoja. U drugoj godini realizacije projekta uspostavljanja programa specijalizacije za ruralni razvoj u zemljama Zapadnog Balkana, iskustvo Finskog partnera pokazalo se kao izuzetno relevantno za prenošenje dobrih praksi na Balkan.

Učesnici studijske ture imali su priliku da upoznaju pripadnike Nacionalnog saveta za ruralni razvoj, rukovodstvo Univerziteta Helsinki, koje vodi multidisciplinarni program, kao i niz savetodavaca u različitim oblastima ruralnog razvoja. Takođe su prikazani i primeri dobre prakse u uspostavljanju lokalnih partnerstava po LEADER principima, modeli saradnje u zajedničkom marketingu proizvoda sa malih farmi i zanatstva, kao i primer finske farme.

Finska 2011 949Finska 2011 318

Učesnike iz Albanije, Bosne, Makedonije i Srbije naročito je oduševila finska priroda i jaka tradicija orijentisanosti finaca na boravak u ruralnim oblastima, koje omogućavaju diverzifikaciju ruralne ekonomije u pravcu razvoja turizma i usluga, a time i opstanak, inače, prirodnim uslovima limitirane ruralne ekonomije.

Na studijskoj turi su iz Srbije učestvovali predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, kao i udruženja “Moba“ i „Natura Balkanika“. Predstavnik Univerziteta

bila je Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević, koordinator projekta sa našeg fakulteta.

Arhive