Posebne oblasti u kojima će Centar biti aktivan :

 • Razvoj agroekoloških politika, programa i mera podrške održivom ruralnom razvoju;
 • Očuvanje i održivo upravljanje poljoprivrednim područjima visoke prirodne vrednosti (HNVF);
 • Očuvanje i održivo upravljanje agro i šumskim diverzitetom;
 • Očuvanje i unapređenje agro i šumskih genetičkih resursa;
 • Razvoj ruralnog, agro i alternativnog turizma u Srbiji uopšte, a posebno u zaštićenim područjima;
 • Multifunkcionalna poljoprivreda u funkciji održivog ruralnog razvoja;
 • Razvoj i širenje organske i drugih vidova ekološki pogodne proizvodnje;
 • Razvoj i primena dobrih poljoprivrednih praksi;
 • Autohtoni i tipični zanatski proizvodi i tradicionalno kulinarstvo, proizvodi sa geografskim poreklom i slično, u službi dodavanja vrednosti na ekstenzivne poljoprivredne proizvodne sisteme sa značajem ekoloških servisa;
 • Podrška uspostavljanju Lokalnih akcionih grupa (LAGova) na području Srbije;
 • Unapređenje kapaciteta zainteresovanih strana za izradu projektnih predloga i biznis planova.
Arhive