DEKLARACIJA O OSNIVANJU MREŽE BALKANSKIH ZEMALJA – REGIONALNA PARTICIPATIVNA RADIONICA: „OSNIVANJE MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE“, 2-5. MART 2011. GODINE, SKOPLJE, MAKEDONIJA

novosti_clip_image002Regionalna participativna radionica pod nazivom “Osnivanje mreža za ruralni razvoj u zemljama Jugoistočne Evrope“ organizovana je od strane FAO  i SWG RD (Standing Working Group for Rural Development) u periodu od 2. do 5. marta 2011. godine u Skoplju, sa osnovnim ciljem zvaničnog potpisivanja Deklaracije o osnivanju mreže za ruralni razvoj balkanskih zemalja.

Preko 60 učesnika, predstavnika nevladinog sektora i državnih institucija iz regiona, vodilo je diskusiju na temu mogućnosti unapređenja saradnje između postojećih nacionalnih mreža za ruralni razvoj, kao i o neophodnoj podršci zemljama koje nemaju funkcionalnu mrežu organizacija aktivnih u ruralnom razvoju.

novosti_clip_image001Diskusija je bila usmerena na Deklaraciju Evropske unije (Reg.1698/2005) i nacionalnu legislativu relevantnu za ruralni razvoj svake zemlje učesnice. Posebna pažnja je posvećena trenutnoj situaciji na terenu sa naglaskom na procenjene potrebe svih stejkholdera u ruralnom razvoju.

Arhive