strucne-aktivnosti_clip_image002Od 24-og do 26-og oktobra, organizovana je radionica na Institutu za edukaciju i komunikaciju u Pragu.

Ciljevi radionice su bili prezentacija i implementacija nastavnih metoda dva modula: ruralni razvoj i ruralna sociologija. Profesor Hari Vestermark i profesorka Pirjo Siskonen su predstavili principe realizacije modula ruralnog razvoja i ruralne sociologije na Univerzitetu u Helsinkiju.

strucne-aktivnosti_clip_image004Drugi dan radionice je protekao u diskusiji o nastavnim materijalima i metodama. Učesnici su radili na definisanju programa i nastavnog plana za implementaciju modula ruralnog razvoja i ruralne sociologije.

Treći dan WBREN radionice je obuhvatio studijske posete rasadniku i pilani koji se nalaze u sklopu strucne-aktivnosti_clip_image010češkog univerziteta (Czech University of Life Sciences) i odlazak na farmu konja na kojoj se razvija seoski turizam. Obilazak se završio posetom lokalnoj akcionoj grupi “Posazavi” gde su učesnici imali priliku da razmene iskustva u radu nevladinih organizacija u Češkoj, Albaniji, Bosni, Finskoj, Holandiji, Makedoniji i Srbiji.

Na radionici su, iz Srbije, učestvovali predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, kao i udruženja “Moba“ i „Natura Balkanika“. Predstavnik Univerziteta Singidunum bila je Mirjana Aranđelović.

strucne-aktivnosti_clip_image006strucne-aktivnosti_clip_image008

Arhive