OSNOVE RURALNOG RAZVOJA – 4
OSNOVE UPRAVLJANJA RURALNIM RAZVOJEM – 4

OSNOVE RURALNE SOCIOLOGIJE SA ETNOPSIHOLOGIJOM– 5
KULTURA I KOMUNIKACIJE U RURALNOM RAZVOJU – 5
OSNOVE RURALNE EKONOMIJE – 5

OSNOVE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA i POSLOVNOG PLANIRANJA U RURALNOM RAZVOJU – 5
TRŽIŠTE I MARKETING U RURALNIM OBLASTIMA – 5
OSNOVE RURALNE EKOLOGIJE – 5

OSNOVE UPRAVLJANJA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA RURALNI RAZVOJ –5

ZAVRŠNI RAD – 7

UKUPNO – 50 ESPB

Arhive