Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji Centra za održivi ruralni razvoj Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Južna Bohemija sa sedištem u Češkim Budejovicama, deset studenata Fakulteta Futura je dobilo priliku da učestvuje na međunarodnom kursu iz bioekonomije, koji je organizovan od 23. do 28. maja 2016. godine u Češkim Budejovicama.

Studenti I, III I IV godine akademskih studija imali su priliku da usavrše svoja znanja i veštine u oblasti koncepta bioekonomije, primenljivosti koncepta bioekonomije u prirodnim naukama i biotehnologiji, inovacionih pristupa u bioekonomiji, procene rizika i javne percepcije značaja bioekonomije. Takođe, prema sopstvenim interesovanjima, studenti su izučavali primenu bioekonomije u održivom korišćenju biomase, proizvodnji biogoriva, zelenim tehnologijama i primeni crvenih biotehnologija. Studenti su radili na studijama slučaja pripremljenim od strane predstavnika industrije u Češkoj Republici u cilju razvijanja veština rešavanja konkretnih situacija iz prakse. Program kursa obuhvatio je studijske posete Institutu za mikrobiologiju Češke akademije nauka i umetnosti –  centru za proizvodnju biološki aktivnih preparata na bazi algi i cianobakterija, i bioenergani za proizvodnju biogasa na bazi konoplje.

Studentima je predstavljen i rad labaratorije Poljoprivrednog fakulteta, kao i uzgoj ribe u recirkulatornim akvatičkim sistemima na Fakultetu za ribarstvo i zaštitu voda.

13

 

Arhive