U okviru saradnje Centra za održivi ruralni razvoj Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južne Bohemije u Češkim Budejovicama, već drugu godinu studeni Future učestvuju na kursu “Bioekonomija”. Ovogodišnji kurs održan je od 22-26 maja 2017. godine.

Studenti II, III I IV godine akademskih studija su tokom trajanja kursa usavršili svoja znanja u oblasti koncepta i primenljivosti bioekonomije i biotehnologiji, kreiranje politike i programa podrške fokusiranje na bioekonomiji.

Praktična primena stanica za proizvodnju biogasa, koncepta biorafinerija u ruralnim područjima, kao i trenutno stanje bioekonomije u Evropi bio je fokus aktivnog učešća studenata. Na kursu je predstavljen i projekat DanuBioValNet – partnerstvo za inovacije i razvoj mreže zasnovane na biosu i proizvodnji dodatne vrednosti za Dunavski region.

Osim aktivne nastave, praktični deo obuhvatio je posete firmi  “Algatech”, gde su student posetili pogon koji se bavi  primenom  algalne biotehnologije, u kojoj se dobija  biomasa  algi  koja se koristi za prečišćavanja otpadnih voda, dobijanje biogoriva, u ishrani, farmaceutskoj industiji, kao i prihranu domaćih životinja, Insititutu za botaniku Trebon i energani  na  biogas  u  Trebonu,  koja  je ujedno i pogon za prečišćavanje otpadnih voda u tom gradu, i laboratoriji Poljoprivrednog fakulteta gde su se studenti upoznali sa primenom entomopatogeničnih gljiva u poljoprivredi i integrisanom upravljanju štetočinama.

Arhive