TROMESEČNI KURS „ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ“
50 ESPB

Raspored nastavnih nedelja:

I nastavna nedelja:  OSNOVE RURALNOG RAZVOJA 

Uvodne napomene – predstavljanje kursa. Istorijat ruralnog razvoja
Politika društenog i ekonomskog razvoja i krovne državne strategije od značaja za ruralni razvoj u Srbiji.
Politika ruralnog razvoja, institucije i organizacije od značaja za ruralni razvoj u Srbiji. Podrška ruralnom razvoju i njeni akteri. Mere podrške.
Politika ruralnog razvoja u EU i šire, institucije i organizacije od značaja za ruralni razvoj u zemljama članicama EU
Proces priključenja EU i WTO i ruralni razvoj

II nastavna nedelja: OSNOVE UPRAVLJANJA RURALNIM RAZVOJEM 

Uloga lokalne samouprave u upravljanju ruralnim razvojem
Modeli organizovanja u ruralnim oblastima i razvoj civilnog društva. Neprofitno i nepolitičko organizovanje
Profitno-poslovno udruživanje. Razvoj kooperativa i socijalnog preduzetništva
Liderstvo  u lokalnoj zajednici
Javno-privatno partnerstvo i LEADER pristup
Audio-vizuelne vežbe – Projekcija filmova i diskusija

III nastavna nedelja: OSNOVE RURALNE SOCIOLOGIJE SA ETNOPSIHOLOGIJOM

Socijalna isključenost i rodna ravnopravnost u ruralnim oblastima
Siromaštvo i borba za iskorenjavanje siromaštva
Formalna i neformalna edukacija i ruralni razvoj
Zdravlje i socijalna politika u ruralnim oblastima
Ruralno tržište rada
Psihologija sa etnopsihologijom
Socio-ekonomska istraživanja.
Participativne metode u situacionoj analizi
Participativne metode u situacionoj analizi
Participativne metode u situacionoj analizi
Audio-vizuelne vežbe – Projekcija filmova i diskusija

IV nastavna nedelja: KULTURA I KOMUNIKACIJE U RURALNOM RAZVOJU 

Ruralno kulturno nasleđe – ruralna arhitektura, muzika i igra, običaji, tradicionalna kuhinja, proza i poezija o selu i za selo, tradicionalni proizvodi
Savremene informacione tehnologije i mediji u službi ruralnog razvoja
Metodologija prenosa znanja i specifičnosti komunikacije u ruralnim oblastima sa primerima iz poljoprivrednog savetodavstva i podrške ruralnom razvoju
Fasilitacija i moderacija
Prezentacija i javni nastup
Motivacione tehnike i pregovaranje

V nastavna nedelja: OSNOVE RURALNE EKONOMIJE 

Uvod u ruralnu ekonomiju
Šumarstvo i sakupljačka privreda u ruralnim oblastima
Poljoprivreda i ruralne oblasti
Multifunkcionalna poljoprivreda.
Organska poljoprivreda
Mala i srednja preduzeća
Prehrambena industrija i ruralne oblasti
Ruralni i agro turizam
Zanatstvo
Održiva diverzifikacija ruralne ekonomije
Audio-vizuelne vežbe – Projekcija filmova i diskusija

VI nastavna nedelja: OSNOVE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA i POSLOVNOG PLANIRANJA U RURALNOM RAZVOJU 

Finansijska analiza
Biznis planiranje
Projektno planiranje i upravljanje projektima (PCM)
Fund rising

VII nastavna nedelja: TRŽIŠTE I MARKETING U RURALNIM OBLASTIMA 

Poljoprivredni i prehrambeni i neprehrambeni proizvodi
Standardi, zaštita porekla, brendiranje
Lokalno tržište – direktna prodaja, boks šema, seoske tržnice
Usluge i turizam
Promocija ruralnih oblasti, organizacija sajmova i ruralnih manifestacija 
Audio-vizuelne vežbe
– Projekcija filmova i diskusija

VIII nastavna nedelja: OSNOVE RURALNE EKOLOGIJE 

Ruralno prirodno nasleđe
Održivo upravljanje prirodnim resursima
Zaštita prirode, predeonog, specijskog i geološkog diverziteta
Održivo korišćenje ruralnog nasleđa. Očuvanje i održivo korišćenje agrodiverziteta
Zaštita životne sredine
HNVF
Agroekološke politike i mere podrške i podsticaja u Srbiji
Agroekološke politike i mere podrške i podsticaja u EU
LFA oblasti
Natura 2000 oblasti
Audio-vizuelne vežbe – Projekcija filmova i diskusija

IX nastavna nedelja: OSNOVE UPRAVLJANJA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA RURALNI RAZVOJ 

Statistika sa osnovama upravljanja bazama podataka
GIS u ruralnom razvoju

X nastavna nedelja: TERENSKA NASTAVA (20 ČASOVA – vikend tura) 

Poseta Staroj planini/Zabrđu i Banatu
Poseta opštini Pirot i Dimitrovgrad/Vršac i Bela Crkva

XI, XII, XIII, XIV, XV nastavna nedelja: IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Izborna tema 1 – Situaciona analiza i okvirni strateški dokument za razvoj ruralne opštine po izboru
Izborna tema 2  – Situaciona analiza regiona (šire geografske oblasti) po izboru i analiza potenicijala za održivu diverzifikaciju ruralne ekonomije

Arhive