Kurs o bioekonomiji održan je u periodu 21-25 maja na Univerzitetu Južne Bohemije u Češkim Budjejovicama, koji su, zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji Centra za održivi ruralni razvoj Fakulteta za pirmenjenu ekologiju Futura i Univertziteta Južne Bohemije, pohađali i student Future.

Kurs je obuhvatao niz predavanja o primerima zamene fosilnih goriva kao energenta substituentima na biološkoj osnovi, projektima kojima se planira smanjenje emisije gasova staklene baste, povećanje učešća obnovljiih izvora energije i poboljšanje energeteske efikasnosti, paraleli između bioekonomije i cirkularne ekonomije, šumarstvu, bioplastici, koja se dobija iz biomase i dr. kao i niz poseta: Institutu za mikrobiologiju ALGATECH akademije nauka u Trebonu. Biogas postrojenju, laboratorijama na Poljoprivrednom fakultetu u okviru univerziteta.

Studenti su u grupama radili na izradi samostalnih rešenja u oblasti energetske efikasnosti reciklaže i korišćenja energije iz otpada ili obnovljivih izvora.

Kurs je uspešno završilo 8 studenata Future.

 

Arhive