Ovaj trogodišnji Tempus projekat razvijen je iz potrebe za osmišljavanjem, razvojem i uvođenjem nastavnog programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana, obuke stručnjaka iz prakse kao i razvoja integralne ruralne mreže Zapadnog Balkana. U projektu učestvuje preko 20 institucija, od kojih po dva univerziteta iz četiri zapadno-balkanske zemlje: Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije.

Jedan od ciljeva je razvijanje specijalističkog (ili master) nastavnog programa, tj. formalnog obrazovanja iz oblasti ruralnog razvoja, koji će se naredne godine akreditovati i početi sa upisom novih studenata na svakom od univerziteta zemalja Zapadnog Balkana. Paralelno sa razvojem kurikuluma za studijski program, razvija se kurikulum za posebne obuke, namenjene stručnjacima nevladinih organizacija, takođe iz oblasti ruralnog razvoja.

U prvoj godini projekta održano je šest sastanaka sa ciljem upoznavanja svih učesnika sa detaljima projekta i planiranim aktivnostima. Na sastancima na Univerzitetu u Redingu (Velika Britanija) određeni su konkretni predmeti koji će činiti pomenute specijalističke (ili master) studije: Ruralni razvoj, Ruralna ekonomija, Ruralna ekologija i Ruralna sociologija. Usledili su sastanci i započete obuke, u junu u Albaniji (Tirana) i Makedoniji (Ohrid), a u septembru u Bosni i Hercegovini (Banja Luka) i Srbiji (Novi Sad), na kojima se detaljnije razvijao nastavni plan i program svakog od nastavnih predmeta, uz prisustvo stručnjaka iz datih oblasti.

U Bosni i Hercegovini i u Srbiji, paralelno sa grupom za razvoj nastavnog programa odvijali su se sastanci predstavnika nevladinih organizacija i njihovih trenera, profesora iz Holandije i Češke.

U prvoj godini prvenstveno se želelo odrediti stanje, dosadašnji rad i dostignuća kao i kapaciteti u okviru ove dve struje projekta.

Konačni cilj ove dve struje projekta, studijskog programa i obuka, kao i intenzivne saradnje sa evropskim zemljama, treba da bude jačanje ruralne mreže i regionalno povezivanje Zapadnog Balkana kroz formiranje Centra za ruralni razvoj.

Za narednu godinu planiran je godišnji sastanak, zatim poseta Finskoj radi razmene iskustava i znanja sa profesorima sa Univerziteta i Instituta u Helsinkiju i Mikeliju, nastavak rada na razvoju nastavnog plana i programa sa mentorima iz Engleske i Finske, kao i dalji rad i razvoj plana i programa, treninga i obuke nevladinih organizacija.

Introductory visit report

Arhive