"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

Novosti

DSC00779Prvi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru druge godine sprovođenja projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 20. i 21. marta 2013. godine. Rad tokom modula koordinirala je Prof. dr Eva Čudlinova sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južna Bohemija u Republici Češkoj, kao prvi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

DSC00784Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda valorizacije prirodnih resursa, u simulaciji osnivanja i pokretanja sopstvene kompanije u oblasti razvoja zelenih tehnologija, kao i u simulaciji berzanske trgovine akcijama sopstvenog preduzeća u cilju uvećanja kapitala za dalja ulaganja u zaštitu životne sredine. Prof. Čudlinova je studentima približila pojmove vrednovanja prirodnog kapitala u ruralnim oblastima, kao i postojeći „sukob“ ekonomskog i ekološkog načina razmišljanja u Evropskoj Uniji.

DSC00781Tokom 2013. godine planirana su još dva interaktivna modula za studente druge godine sa gostujućim predavačima iz Slovačke i Poljske, a i naredna generacija će imati prilike da učestvuje u Višegrad projektu u okviru realizacije predmeta Ruralna ekologija.

B1Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji održan je 12. i 13. juna 2012. godine. Rad tokom modula koordinirao je Prof. dr Edward Pierzgalski sa Poljoprivrednog univerziteta u Varšavi, Poljska, kao treći gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

B2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetima Ruralna ekologija i Ekoklimatologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se upoznaju sa politikom ruralnog razvoja Evropske unije i Višegrad zemalja, sa posebnim osvrtom na lokalne benefite pri održivom upravljanju prirodnim resursima i na neophodnost multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa u lokalnom planiranju. Prof. Pierzgalski je studentima približio značaj upravljanja zemljišnim i vodnim resursima za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima. Studenti su imali prilike da pogledaju kratke edukativne filmove o najboljim praksama u poljoprivredi i šumarstvu, kao najznačajnijim oblastima ruralnog razvoja.

B3Direktor Višegrad fonda, gospodin Petr Vagner, posetio je radionicu u zvaničnoj monitoring poseti projektnim aktivnostima, čime je projekat dobio još jednu potvrdu za nastavak aktivnosti narednih godina.

Ovim događajem završene su Višegrad aktivnosti u prvoj godini sprovođenja projekta, a i naredne generacije će imati prilike da učestvuju u Višegrad projektu ukoliko pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija.

C3Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji održan je 16. i 17. maja 2012. godine. Rad tokom modula koordinirao je Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka, kao drugi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

C2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetima Ruralna ekologija i Životna sredina i održivi razvoj, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda i tehnika procene snaga i slabosti za razvoj ruralnih oblasti u Srbiji, u razumevanju i tumačenju postavki međunarodnih konvencija i direktiva u oblasti ruralnog razvoja, kao i u analizi zainteresovanih strana za uključivanje u lokalne i regionalne procese planiranja ruralnog razvoja. Dr Hauptvogl je studentima približio pojmove iz zakonodavstva Evropske Unije u oblasti ruralnog razvoja i zaštite životne sredine, kao i aktuelne ministarske procese u kojima učestvuje i Srbija.

C1Tokom 2012. godine planiran je još jedan interaktivni modul za studente druge godine sa gostujućim predavačem iz Poljske, a i naredne dve generacije će imati prilike da učestvuju u Višegrad projektu ukoliko pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija.

D1 Prvi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji održan je 25. i 26. aprila 2012. godine. Rad tokom modula koordinirala je Prof. dr Eva Čudlinova sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južna Bohemija u Republici Češkoj, kao prvi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

D2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda valorizacije prirodnih resursa, u simulaciji osnivanja i pokretanja sopstvene kompanije u oblasti razvoja zelenih tehnologija, kao i u simulaciji berzanske trgovine akcijama sopstvenog preduzeća u cilju uvećanja kapitala za dalja ulaganja u zaštitu životne sredine. Prof. Čudlinova je studentima približila pojmove vrednovanja prirodnog kapitala u ruralnim oblastima, kao i postojeći „sukob“ ekonomskog i ekološkog načina razmišljanja u Evropskoj Uniji.

D3Tokom 2012. godine planirana su još dva interaktivna modula za studente druge godine sa gostujućim predavačima iz Slovačke i Poljske, a i naredne dve generacije će imati prilike da učestvuju u Višegrad projektu ukoliko pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija.