"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

Interaktivni moduli

TREĆA VIŠEGRAD RADIONICA ZA STUDENTE FUTURE I POSETA PREDSTAVNIKA PARTNERSKE INSTITUCIJE IZ SLOVAČKE

1Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura tokom treće godine realizacije projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održava se 14. i 15. maja 2014. godine. Rad tokom modula koordinira Prof. dr Edward Pierzgalski sa Poljoprivrednog univerziteta u Varšavi, Poljska, kao treći gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja.

2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imaju priliku da se upoznaju sa politikom ruralnog razvoja Evropske unije i Višegrad zemalja, sa posebnim osvrtom na lokalne benefite pri održivom upravljanju prirodnim resursima i na neophodnost multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa u lokalnom planiranju. Prof. Pierzgalski je studentima približio značaj upravljanja zemljišnim i vodnim resursima za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima. Studenti su imali prilike da pogledaju kratke edukativne filmove o najboljim praksama u poljoprivredi i šumarstvu, kao najznačajnijim oblastima ruralnog razvoja.

TREĆA GODINA VIŠEGRAD PROJEKTA: DRUGI INTERAKTIVNI MODUL U 2014. GODINI

4Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta „Futura“ u okviru druge godine implementacije projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 09. i 10. aprila 2014. godine. Rad tokom modula koordinirao je Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka.

3Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda i tehnika procene snaga i slabosti za razvoj ruralnih oblasti u Srbiji, u razumevanju i tumačenju postavki međunarodnih konvencija i direktiva u oblasti ruralnog razvoja, kao i u analizi zainteresovanih strana za uključivanje u lokalne i regionalne procese planiranja ruralnog razvoja.

Dr Hauptvogl je studentima približio pojmove iz zakonodavstva Evropske Unije u oblasti ruralnog razvoja i zaštite životne sredine.

TREĆA GODINA VIŠEGRAD PROJEKTA: PRVI INTERAKTIVNI MODUL U 2014. GODINI – PROF. DR EVA ČUDLINOVA

1 Prvi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru druge godine sprovođenja projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 19. i 20. marta 2014. godine. Rad tokom modula koordinirala je Prof. dr Eva Čudlinova sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južna Bohemija u Republici Češkoj, kao prvi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda valorizacije prirodnih resursa, u simulaciji osnivanja i pokretanja sopstvene kompanije u oblasti razvoja zelenih tehnologija, kao i u simulaciji berzanske trgovine akcijama sopstvenog preduzeća u cilju uvećanja kapitala za dalja ulaganja u zaštitu životne sredine. Prof. Čudlinova je studentima približila pojmove vrednovanja prirodnog kapitala u ruralnim oblastima, kao i postojeći „sukob“ ekonomskog i ekološkog načina razmišljanja u Evropskoj Uniji.

Tokom 2014. godine planirana su još dva interaktivna modula za studente druge godine, u okviru realizacije predmeta Ruralna ekologija, sa gostujućim predavačima iz Slovačke i Poljske.

DSC00789Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura tokom druge godine realizacije projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 15. i 16. maja 2013. godine. Rad tokom modula koordinirao je Prof. dr Edward Pierzgalski sa Poljoprivrednog univerziteta u Varšavi, Poljska, kao treći gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja.

DSC00790Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetima Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se upoznaju sa politikom ruralnog razvoja Evropske unije i Višegrad zemalja, sa posebnim osvrtom na lokalne benefite pri održivom upravljanju prirodnim resursima i na neophodnost multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa u lokalnom planiranju. Prof. Pierzgalski je studentima približio značaj upravljanja zemljišnim i vodnim resursima za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima. Studenti su imali prilike da pogledaju kratke edukativne filmove o najboljim praksama u poljoprivredi i šumarstvu, kao najznačajnijim oblastima ruralnog razvoja.

Prvi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 25. i 26. aprila 2012. godine. Rad tokom modula koordinirala je Prof. dr Eva Čudlinova sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južna Bohemija u Republici Češkoj, kao prvi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda valorizacije prirodnih resursa, u simulaciji osnivanja i pokretanja sopstvene kompanije u oblasti razvoja zelenih tehnologija, kao i u simulaciji berzanske trgovine akcijama sopstvenog preduzeća u cilju uvećanja kapitala za dalja ulaganja u zaštitu životne sredine. Prof. Čudlinova je studentima približila pojmove vrednovanja prirodnog kapitala u ruralnim oblastima, kao i postojeći „sukob“ ekonomskog i ekološkog načina razmišljanja u Evropskoj Uniji. Continue reading