"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

Studijska putovanja

2Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su, od 29. maja do 1. juna 2014. godine, boravili u studijskoj poseti Slovačkoj. Putovanje je organizovano u okviru praktične nastave iz predmeta Ruralna ekologija. Organizacija posete je podržana sredstvima iz granta za univerzitetske studije „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse ururalnoj ekologiji“ Višegrad fonda, koji objedinjuje podsticajne programe četiri države: Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske.

3Fakultet za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri bio je domaćin studentima Future i pružio logističku i stručnu podršku pri organizaciji ovog putovanja. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa karakteristikama ruralnih predela ove zemlje, sa svim prednostima i nedostacima sa aspekta ruralnog razvoja pri priključenju i članstvu u Evropskoj uniji, kao i sa primerima dobre prakse u upravljanju resursima u ruralnim oblastima. Continue reading

5Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su, od 30. maja do 1. juna 2013. godine, boravili u studijskoj poseti Slovačkoj. Putovanje je organizovano u okviru praktične nastave iz predmeta Ruralna ekologija. Organizacija posete je podržana sredstvima iz granta za univerzitetske studije „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ Višegrad fonda, koji objedinjuje podsticajne programe četiri države: Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske.

Fakultet za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri bio je domaćin studentima Future i pružio logističku i stručnu podršku pri organizaciji ovog putovanja. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa karakteristikama ruralnih predela ove zemlje, sa svim prednostima i nedostacima sa aspekta ruralnog razvoja pri priključenju i članstvu u Evropskoj uniji, kao i sa primerima dobre prakse u upravljanju resursima u ruralnim oblastima.  Continue reading

a1Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura koji pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija bili su učesnici studijskog putovanja u Slovačku, kao jednu od zemalja iz grupe Višegrad, u periodu od 30. maja do 1. juna 2012. godine. Putovanje je podržano sredstvima iz granta za univerzitetske studije „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ Višegrad fonda, koji objedinjuje podsticajne programe četiri države: Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske.

a4Fakultet za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri bio je domaćin studentima Future i pružio logističku i stručnu podršku pri organizaciji ovog putovanja. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa karakteristikama ruralnih predela ove zemlje, sa svim prednostima i nedostacima sa aspekta ruralnog razvoja pri priključenju i članstvu u Evropskoj uniji, kao i sa primerima dobre prakse u upravljanju resursima u ruralnim oblastima.  Continue reading