"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

C3Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji održan je 16. i 17. maja 2012. godine. Rad tokom modula koordinirao je Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka, kao drugi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

C2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetima Ruralna ekologija i Životna sredina i održivi razvoj, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda i tehnika procene snaga i slabosti za razvoj ruralnih oblasti u Srbiji, u razumevanju i tumačenju postavki međunarodnih konvencija i direktiva u oblasti ruralnog razvoja, kao i u analizi zainteresovanih strana za uključivanje u lokalne i regionalne procese planiranja ruralnog razvoja. Dr Hauptvogl je studentima približio pojmove iz zakonodavstva Evropske Unije u oblasti ruralnog razvoja i zaštite životne sredine, kao i aktuelne ministarske procese u kojima učestvuje i Srbija.

C1Tokom 2012. godine planiran je još jedan interaktivni modul za studente druge godine sa gostujućim predavačem iz Poljske, a i naredne dve generacije će imati prilike da učestvuju u Višegrad projektu ukoliko pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija.