"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

TREĆA GODINA VIŠEGRAD PROJEKTA: DRUGI INTERAKTIVNI MODUL U 2014. GODINI

4Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta „Futura“ u okviru druge godine implementacije projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 09. i 10. aprila 2014. godine. Rad tokom modula koordinirao je Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka.

3Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda i tehnika procene snaga i slabosti za razvoj ruralnih oblasti u Srbiji, u razumevanju i tumačenju postavki međunarodnih konvencija i direktiva u oblasti ruralnog razvoja, kao i u analizi zainteresovanih strana za uključivanje u lokalne i regionalne procese planiranja ruralnog razvoja.

Dr Hauptvogl je studentima približio pojmove iz zakonodavstva Evropske Unije u oblasti ruralnog razvoja i zaštite životne sredine.