"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura realizuje predmet pod nazivom Ruralna ekologija tokom letnjeg semestra svake akademske godine, a u okviru kurikuluma akreditovanog programa osnovnih akademskih studija pod nazivom Zaštita životne sredine. Predloženi kurs će unaprediti strukturu ovog predmeta, sadržaj i listu literature i rezultiraće sveobuhvatnim praktičnim smernicama, koje će prikazati primere najboljih praksi iz Višegrad zemalja i njihovu primenljivost u ruralnim predelima Srbije.

Pripremne aktivnosti za sprovođenje modularnog kursa iz ruralne ekologije započete su u februaru 2012. godine, dok zvanična implementacija kursa otpočinje u martu 2012. godine i trajaće do jula svake akademske godine. Svakog meseca (od aprila do juna) studenti će imati prilike da pohađaju trodnevni seminar/trening, koji će sprovoditi gostujući predavači iz V4 zemalja (Slovačka, Češka Republika i Poljska) obuhvatajući aktuelne teme iz oblasti ruralne ekologije, kao što su:

1) Procena vrednosti prirodnih resursa i ekoloških usluga (priroda i ekosistem sa stanovišta društva i ekonomije, istorija i nastanak ekološke ekonomije, Rio Samit + 20 i zelena ekonomija),
2) Uticaj čoveka na prirodu i ekosistem – reakcije društva i ekonomski uticaj zaštite životne sredine (poljoprivreda i stočarstvo, šumarstvo, ribolov i lov, rudarstvo, hidroelektrane, infrastruktura, turizam, vojne aktivnosti),
3) Lokalne dobrobiti od održivog upravljanja ekosistemima – najbolje prakse iz V4 zemalja,
4) Zakonski okvir za zaštitu životne sredine na različitim nivoima – iskustva iz pred-pristupnog perioda V4 zemalja za priključenje Evropskoj uniji,
5) Multidisciplinarni i interdisciplinarni karakter održivog upravljanja prirodnim resursima u V4 zemljama,
6) Participativno upravljanje prirodnim resursima – najbolje prakse iz V4 zemalja, i druge teme predložene od strane gostujućih predavača.

Pored interaktivnih seminara, studenti i mladi istraživači sa Future realizovaće trodnevno studijsko putovanje (maj-juni) u V4 zemljama, kako bi upoznali i usvojili najbolje prakse u oblasti ruralne ekologije.

VIŠEGRAD STIPENDIJE ZA UNIVERZITETSKE STUDIJE
VIŠEGRAD ZA SRBIJU / NAJBOLJE PRAKSE U RURALNOJ EKOLOGIJI