"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

B1Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji održan je 12. i 13. juna 2012. godine. Rad tokom modula koordinirao je Prof. dr Edward Pierzgalski sa Poljoprivrednog univerziteta u Varšavi, Poljska, kao treći gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

B2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetima Ruralna ekologija i Ekoklimatologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se upoznaju sa politikom ruralnog razvoja Evropske unije i Višegrad zemalja, sa posebnim osvrtom na lokalne benefite pri održivom upravljanju prirodnim resursima i na neophodnost multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa u lokalnom planiranju. Prof. Pierzgalski je studentima približio značaj upravljanja zemljišnim i vodnim resursima za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima. Studenti su imali prilike da pogledaju kratke edukativne filmove o najboljim praksama u poljoprivredi i šumarstvu, kao najznačajnijim oblastima ruralnog razvoja.

B3Direktor Višegrad fonda, gospodin Petr Vagner, posetio je radionicu u zvaničnoj monitoring poseti projektnim aktivnostima, čime je projekat dobio još jednu potvrdu za nastavak aktivnosti narednih godina.

Ovim događajem završene su Višegrad aktivnosti u prvoj godini sprovođenja projekta, a i naredne generacije će imati prilike da učestvuju u Višegrad projektu ukoliko pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija.