"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

TREĆA VIŠEGRAD RADIONICA ZA STUDENTE FUTURE I POSETA PREDSTAVNIKA PARTNERSKE INSTITUCIJE IZ SLOVAČKE

1Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura tokom treće godine realizacije projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održava se 14. i 15. maja 2014. godine. Rad tokom modula koordinira Prof. dr Edward Pierzgalski sa Poljoprivrednog univerziteta u Varšavi, Poljska, kao treći gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja.

2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imaju priliku da se upoznaju sa politikom ruralnog razvoja Evropske unije i Višegrad zemalja, sa posebnim osvrtom na lokalne benefite pri održivom upravljanju prirodnim resursima i na neophodnost multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa u lokalnom planiranju. Prof. Pierzgalski je studentima približio značaj upravljanja zemljišnim i vodnim resursima za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima. Studenti su imali prilike da pogledaju kratke edukativne filmove o najboljim praksama u poljoprivredi i šumarstvu, kao najznačajnijim oblastima ruralnog razvoja.