"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

5Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su, od 30. maja do 1. juna 2013. godine, boravili u studijskoj poseti Slovačkoj. Putovanje je organizovano u okviru praktične nastave iz predmeta Ruralna ekologija. Organizacija posete je podržana sredstvima iz granta za univerzitetske studije „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ Višegrad fonda, koji objedinjuje podsticajne programe četiri države: Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske.

Fakultet za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri bio je domaćin studentima Future i pružio logističku i stručnu podršku pri organizaciji ovog putovanja. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa karakteristikama ruralnih predela ove zemlje, sa svim prednostima i nedostacima sa aspekta ruralnog razvoja pri priključenju i članstvu u Evropskoj uniji, kao i sa primerima dobre prakse u upravljanju resursima u ruralnim oblastima. 4Organizovana je poseta arboretumu Mlyňany Slovačke akademije nauka u blizini Nitre, osnovanom 1892. godine, koji se prostire na preko 67 hektara i obuhvata preko 2000 različitih drvenastih vrsta podeljenih u tematske celine prema geografskom poreklu.
Direktor arboretuma je predvodio edukacionu šetnju stazama arboretuma, kako bistudent stekli uvid u bogatstvo ovog objekta ex situ zaštite genofonda šumskih vrsta.

3Ručak je upriličen u restoranu “Tekovská Kúria”, popularnom ekoturističkom objektu koji pored ugostiteljskog objekta ima mini zološki vrt, veštačko jezero i postavku parnih mašina i poljoprivrednih alata, što predstavlja primer sveobuhvatne ponude u ruralnom turizmu.

2Studijsko putovanje je nastavljeno posetom Crkvi Device Marije i Svetog Benedikta Church of the Virgin Mary and St. Benedict, Benedictine Monastery, Hronský Beňadik, koji predstavlja kulturno- istorijsku atrakciju zbog replike Hristovog groba.

Drugi dan studijske posete Slovačkoj je okončan posetom rezervatu bizona,”Wisent Preserve” koji se prostire na 140 hektara i predstavlja utočište za 12 bizona.
1U povratku je upriličena i poseta Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, u kome su studenti imali slobodno vreme za razgledanje istorijskog centra.

Prolaskom kroz Mađarsku, još jednu od Višegrad zemalja, studenti su imali prilike da vide uređena polja vetrenjača i solarnih panela, koja značajno doprinose energetskoj samoodrživosti ove države.