"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"

D1 Prvi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji održan je 25. i 26. aprila 2012. godine. Rad tokom modula koordinirala je Prof. dr Eva Čudlinova sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južna Bohemija u Republici Češkoj, kao prvi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

D2Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda valorizacije prirodnih resursa, u simulaciji osnivanja i pokretanja sopstvene kompanije u oblasti razvoja zelenih tehnologija, kao i u simulaciji berzanske trgovine akcijama sopstvenog preduzeća u cilju uvećanja kapitala za dalja ulaganja u zaštitu životne sredine. Prof. Čudlinova je studentima približila pojmove vrednovanja prirodnog kapitala u ruralnim oblastima, kao i postojeći „sukob“ ekonomskog i ekološkog načina razmišljanja u Evropskoj Uniji.

D3Tokom 2012. godine planirana su još dva interaktivna modula za studente druge godine sa gostujućim predavačima iz Slovačke i Poljske, a i naredne dve generacije će imati prilike da učestvuju u Višegrad projektu ukoliko pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija.