"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Interaktivni modul

VI interaktivni modul, koji je ujedno i poslednji modul u okviru Višegrad II projekta: “Višegrad za Srbiju: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”, održan je u utorak   22.5.2018. godine,  na brodu Fakulteta Futura, kada je obeležen i  Dan Fakuleta. Modul je održan za studente IV godine i realizovan od strane dr Ondrej Beňuš,  sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj, Poljoprivrednog univerziteta u Nitri i prof. dr Jelene Milovanović – rukovodioca projekta. Ključne teme ovog modula su bile informacije od javnog značaja i njihova dostupnost, kao i nadležne institucije. Continue reading

Četvrti interaktivni modul za studente završne godine osnovnih studija Fakulteta Futura, u okviru treće godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”, održan je 10.04.2018. godine.

Četvoročasnovno predavanje o bio-ekonomiji, obnovljivoj energiji dobijenoj iz biomase i mogućnostima za njeno korišćenje, održao je  profesor  Fakulteta poljoprivrednih i prehrambenih nauka Univerziteta Széchenyi István u Győr-u , prof. dr Attila J. Kovács.

Studenti su u okviru ovog modula imali priliku da usvoje znanja o fizičkim i hemijskim karakteristikama biomase, biogorivima, razvoju ruralnih delova regiona kao i primerima dobre prakse. Continue reading

U sredu, 18.10.2017. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, održao je prvi interaktivni modul u okviru treće, poslednje, godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” za studente IV godine Fakulteta Futura.

Continue reading

U sredu, 10.5.2017. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Eva Čudlinova, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južne Boemije u Češkoj, održala je šesti interaktivni modul za studente završnih godina Fakulteta Futura.

Studenti su imali priliku da učestvuju u radionici koja je imala fokus na odnosu ekonomije i ekologije, značaju razvijanja ekonomsko-ekološkog načina razmišljanja, kao i ekonomskim vrednostima ekološki značajnih lokaliteta.

Continue reading

Peti interaktivni modul u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” održan je 24. aprila 2017. godine.  Interaktivni modul za studente Fakulteta Futura, održao je prof. dr Gabor Milics, redovni profesor  Fakulteta poljoprivrednih i prehrambenih nauka Univerziteta Széchenyi István u Győr-u.

Continue reading

okviru druge godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” u sredu, 15.3.2017. godine, za studente završnih godina Fakulteta Futura, prof. dr Eleonora Marišova sa Univerziteta za poljoprivredu u Nitri,  održala je četvrti po redu interaktivni modul.

Continue reading

Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” održan je 14.11.2016. godine.

Četvoročasnovno predavanje održao je profesor  Fakulteta poljoprivrednih i prehrambenih nauka Univerziteta Zapadne Mađarske, prof. dr Attila J. Kovács. On je studentima govorio o bio energiji i mogućnostima za njeno korišćenje. Studenti su mogli da čuju o fizičkim i hemijskim karakteristikama biomase, biogorivima, uvođenju bioekonomije, kao i razvoju ruralnih delova regiona.

Continue reading

Održan šesti interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”

USDC11745 utorak, 10.5.2016. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Eva Čudlinova sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južne Bohemije u Češkoj Republici, održala je šesti interaktivni modul za studente završnih godina Fakulteta Futura. Continue reading

Peti interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”

3Peti interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” održan je 5. i 6. aprila 2016. godine. Predavanja su bila namenjena studentima završnih godina osnovnih studija i studentima master studija, koji slušaju predmete Ekoklimatologija, Integrisani GIS, Životna sredina i održivi razvoj, Očuvanje i unapređenje bioloških vrednosti i resursa, Očuvanje i unapređenje genetičkih resursa, Prirodne vrednosti i održivi turizam.

Continue reading

Održan četvrti interaktivni modul u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”

9 U utorak, 15.3.2016. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Eleonora Marišova sa Univerziteta za poljoprivredu u Nitri, održala je četvrti po redu interaktivni modul u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” za studente završnih godina Fakulteta Futura.
Studenti su između ostalog imali priliku da čuju o zakonskim okvirima, slobodnom pristupu informacijama, informacijama od javnog značaja, o procedure dobijanja informacija, primerima dobre prakse iz Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske. Na kraju predavanja, studenti su učestvovali u radionici u okviru koje su mogli da nauče kako da podnesu zahtev za dobijanje neke informacije od javnog značaja. Continue reading

Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”

2mTreći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” održan je 25.11.2015. godine. Predavanja su bila namenjena studentima završne godine osnovnih studija i studentima master studija, koji slušaju predmete Upravljanje projektima u zaštiti životne sredine, Očuvanje i unapređenje bioloških vrednosti i resursa, Ekoremedijacije, Sigurnosni sistemi zaštite životne sredine. Continue reading

1

Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta „VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi“ održan je 3. i 4.11.2015. godine. Predavanja su bila namenjena studentima završne godine osnovnih studija i studente master studija, koji slušaju predmete Upravljanje projektima u zaštiti životne sredine, Očuvanje i unapređenje bioloških vrednosti i resursa, Očuvanje i unapređenje genetičkih resursa, Prirodne vrednosti i održivi turizam. Continue reading

Održan prvi interaktivni modul u okviru projekta „VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi“ 

3U sredu, 21.10.2015. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri održao je prvi interaktivni modul za studente završne godine  i master  studente Fakulteta Futura. Continue reading

U sredu, 21.10.2015. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri održao je prvi interaktivni modul za studente završne godine osnovnih studija i master  studente Fakulteta Futura.

Studenti su u okviru predmeta Upravljanje projektom u zaštiti životne sredine imali priliku da čuju o Zakonskim okvirima i participativnom pristupu u upravljanju prirodnim resursima, iskustvima iz pred-pristupnog perioda Višegrad zemalja (Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke) za priključenje Evropskoj uniji, o značajnim konvencijama u oblasti zaštite životne sredine, kao i značaju održivog pristupa u oblasti zaštite životne sredine.