"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Studijske posete

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su, od 28. do 30. maja 2018. godine, boravili u studijskoj poseti  Mađarskoj, kao zemlji Višegrad regiona. Organizacija putovanja je podržana sredstvima iz granta za univerzitetske studije VUSG 61450016 „Višegrad za Srbiju: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi“ Višegrad fonda, koji objedinjuje podsticajne programe četiri države: Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske. Profesori sa Fakulteta poljoprivrednih i prehrambenih nauka Széchenyi István univerziteta u Győr-u u Mađarskoj bili su domaćini studentima Future i pružili logističku i stručnu podršku pri organizaciji ovog putovanja.

Continue reading

Studenti završnih godina osnovnih i master studija FPE Futura, u periodu od 28. maja do 1. juna 2017. godine, boravili su na studijskom putovanju u okviru koga su posetili Varšavu (Poljska) i Brno (Republika Češka). Domaćin posete bio je Prof. dr Edward Pierzgalski, jedan od gostujućih predavača u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Predmošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”.

Continue reading

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su, od 29. maja do 2. juna 2016. godine, boravili u studijskoj poseti Češkoj i Mađarskoj, kao zemljama Višegrad regiona, sa posetom Austriji. Organizacija putovanja je podržana sredstvima iz granta za univerzitetske studije VUSG 61450016 „Višegrad za Srbiju: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi“ Višegrad fonda, koji objedinjuje podsticajne programe četiri države: Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske.

Continue reading