"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Četvrti interaktivni modul za studente završne godine osnovnih studija Fakulteta Futura, u okviru treće godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”, održan je 10.04.2018. godine.

Četvoročasnovno predavanje o bio-ekonomiji, obnovljivoj energiji dobijenoj iz biomase i mogućnostima za njeno korišćenje, održao je  profesor  Fakulteta poljoprivrednih i prehrambenih nauka Univerziteta Széchenyi István u Győr-u , prof. dr Attila J. Kovács.

Studenti su u okviru ovog modula imali priliku da usvoje znanja o fizičkim i hemijskim karakteristikama biomase, biogorivima, razvoju ruralnih delova regiona kao i primerima dobre prakse.