"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Drugi interaktivni modul u okviru treće godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” održan je u utorak 14. novembra 2017. godine. 

Interaktivni modul za studente završnih godina osnovnih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održao je prof. dr Gabor Milics, redovni profesor Fakulteta poljoprivrednih i prehrambenih nauka Univerziteta Széchenyi István u Győr-u. Tema ovog modula je bila primena GIS-a, metode prikupljanja podataka, merenjaa i značaj aplikacija ovog tipa, primeni u zaštiti životne sredine i poljoprivrednoj praksi.