"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

okviru druge godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” u sredu, 15.3.2017. godine, za studente završnih godina Fakulteta Futura, prof. dr Eleonora Marišova sa Univerziteta za poljoprivredu u Nitri,  održala je četvrti po redu interaktivni modul.

Studenti su, između ostalog ovom prilikom mogli da čuju i o zakonskim okvirima u zemljama Evropske unije o slobodnom pristupu informacijama, informacijama od javnog značaja, roceduri dobijanja informacija i primerima dobre prakse iz VIŠEGRAD zemalja (Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske). U toku ovog modula, studenti su učestvovali i u radionici u gde su mogli da nauče kako da podnesu zahtev za dobijanje informacije koja im je u istraživanjima potrebna.