"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Održan šesti interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”

USDC11745 utorak, 10.5.2016. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Eva Čudlinova sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južne Bohemije u Češkoj Republici, održala je šesti interaktivni modul za studente završnih godina Fakulteta Futura.

Ovaj interaktivni modul je poslednji u školskoj 2015/2016 godini, u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”, nakon koga će u periodu od 29.5. do 3.6.2016. godine studenti, učesnici modula, otići na stručnu ekskurziju u zemlje VIŠEGRAD regiona.

SDC11745 SMV1 SDC11772 SDC11769 SDC11762 SDC11756 SDC11753 SDC11752

SDC11745 SDC11738