"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Održan prvi interaktivni modul u okviru projekta „VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi“ 

3U sredu, 21.10.2015. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri održao je prvi interaktivni modul za studente završne godine  i master  studente Fakulteta Futura.

4Studenti su u okviru predmeta Upravljanje projektom u zaštiti životne sredine imali priliku da čuju o Zakonskim okvirima i participativnom pristupu u upravljanju prirodnim resursima, iskustvima iz pred-pristupnog perioda Visegrad zemalja (Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke) za priključenje Evropskoj uniji, o značajnim konvencijama u oblasti zaštite životne sredine, kao i značaju održivog pristupa u oblasti zaštite životne sredine.

2

1