"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

U sredu, 18.10.2017. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, održao je prvi interaktivni modul u okviru treće, poslednje, godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” za studente IV godine Fakulteta Futura.

Studenti su tokom prvog dela modula mogli da čuju o zakonskim okvirima i participativnom pristupu u upravljanju prirodnim resursima, iskustvima iz pred-pristupnog perioda VIŠEGRAD zemalja (Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke) za priključenje Evropskoj uniji, o značajnim konvencijama u oblasti zaštite životne sredine, kao i značaju održivog pristupa u oblasti zaštite životne sredine. U drugom delu ovog interaktivnog modula studenti su radili podeljeni u dva tima, nakon čega su svoja mišljenja o odnosima značaja intenzivnog ekonomskog i održivog razvoja suočili u polučasovnoj debati.