"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” održan je 16.11.2015. godine.

Interaktivni modul koordinirao je profesor dr Edward Pierzgalski sa Poljoprivrednog univerziteta u Varšavi.

Profesor je nakon predstavljanja Poljske i Univerziteta u Varšavi, studente upoznao sa praksom i politikom upravljanja zemljištem i vodnim resursima, kao i uticajima na njihovu degradaciju, naročito u Poljskoj i zemljama VIŠEGRAD regiona.