"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” održan je 15.11.2017. godine.

Interaktivni modul koordinirao je profesor dr Edward Pierzgalski sa Poljoprivrednog univerziteta u Varšavi.

Profesor je nakon predstavljanja Poljske i Univerziteta u Varšavi, studente upoznao sa praksom i politikom upravljanja zemljištem i vodnim resursima, kao i uticajima na njihovu degradaciju, naročito u Poljskoj i zemljama VIŠEGRAD regiona. Deo predavanja bio je posvećen i načinima prikupljanja kišnice, uređenju vodotoka, kao i primerima iz prakse. Poseban akcenat bio ja na ulozi šume u zaštiti i očuvanju životne sredine, značaju u oblasti ekonomije, ali i socijalni značaj.