"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

VI interaktivni modul, koji je ujedno i poslednji modul u okviru Višegrad II projekta: “Višegrad za Srbiju: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”, održan je u utorak   22.5.2018. godine,  na brodu Fakulteta Futura, kada je obeležen i  Dan Fakuleta. Modul je održan za studente IV godine i realizovan od strane dr Ondrej Beňuš,  sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj, Poljoprivrednog univerziteta u Nitri i prof. dr Jelene Milovanović – rukovodioca projekta. Ključne teme ovog modula su bile informacije od javnog značaja i njihova dostupnost, kao i nadležne institucije.