"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Održan četvrti interaktivni modul u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”

9 U utorak, 15.3.2016. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Eleonora Marišova sa Univerziteta za poljoprivredu u Nitri, održala je četvrti po redu interaktivni modul u okviru projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” za studente završnih godina Fakulteta Futura.
Studenti su između ostalog imali priliku da čuju o zakonskim okvirima, slobodnom pristupu informacijama, informacijama od javnog značaja, o procedure dobijanja informacija, primerima dobre prakse iz Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske. Na kraju predavanja, studenti su učestvovali u radionici u okviru koje su mogli da nauče kako da podnesu zahtev za dobijanje neke informacije od javnog značaja.