"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Peti interaktivni modul za studente završne godine osnovnih studija Fakulteta Futura, u okviru treće godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”, održan je 10. maja 2018. godine.

Gostujući predavač na ovoj interaktivnoj radionici bila je prof. dr Eva Čudilinova sa Ekonomskog Fakulteta Univerziteta Južne Bohemije, Češke Republike. Na radionici su prikazani značaji zelene ekonomije kao i kritički osvrt na ekonomske korene u poređenju sa prirodom. Diskutovano je o trenutnim trendovima razvoja zemalja kao i kako isti utiču na ekosisteme.

Interaktivan rad sa studentima FPE Futura je obeležio održanu radionicu koja se završila na visokoj noti. Uz sve pohvale predavača, radionica je završena, u nadi da će se uspešna saradnja na narednim Višegrad projektima održati.